PHAEDRA – LICHTING XV


Roeien:
Dames 3: Afhaken is meemaken 2018
Coach Heeren 4 2019-2020
Coach Heeren 3 2020-2021

Vidar:
Commissie van het Huisch 2018-heden
Almanakcommissie 2019
Lustrumterreincommissie 2020
IC bestuur 2020-2021

Luna:
Fotocie 2017-2018
APC 2018
WebCie 2018-2021
Weekendcie 2018
S.I.P. bestuur van Lotringen 2018-2019
Naastendagcie 2019
Kledingcie 2019
Oudleden cie 2021
Vrijmibo 2022